Metra Academy

Metra organiseert in samenwerking met onafhankelijke, gecertificeerde lesgevers op regelmatige tijdstippen opleidingen die er moeten toe bijdragen dat een betere zorg gecombineerd wordt met betere ergonomie.

De komende jaren staat de zorgsector voor de uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden, ondanks de stijgende werkdruk en de groeiende zorgbehoeften van patiënten en bewoners. De instroom van nieuwe werknemers zal waarschijnlijk niet gelijke tred kunnen houden met de toenemende vraag naar arbeidskrachten. Dit dwingt werkgevers om zorgverleners langer gemotiveerd te houden in de sector. Bovendien spelen overheidsmaatregelen met betrekking tot pensioenleeftijd een rol, waarbij het streven is om mensen langer aan het werk te houden.

Metra Academy staat klaar om bij te dragen aan deze uitdaging door middel van waardevolle opleidingen en ondersteuning voor zorgprofessionals.

Inschrijvingsformulier

25/04/2024
Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) & Alternatieven. Hoe maak ik een weloverwogen maar veilige keuze?

In de voortdurende inzet voor een VBM-arm beleid en valpreventie, worden zorgverleners vaak geconfronteerd met uitdagingen die voortkomen uit het risico-gedrag van patiënten of bewoners. Het recht op vrijheid staat centraal, maar hoe verzoenen we dat met de noodzaak om veiligheid te waarborgen?

Beslissingsboom als leidraad

De introductie van een beslissingsboom vormt de rode draad doorheen deze opleidingsdag. Deze boom, gebaseerd op het gedrag van de patiënt of bewoner, zal fungeren als een leidraad voor een geschiktere aanpak. Deze biedt niet alleen praktische richtlijnen voor individuele gevallen, maar kan ook dienen als een effectief medium om het team op één lijn te brengen.

Zo beogen we een zorgomgeving waar veiligheid en respect hand in hand gaan. Deze studiedag is jouw kans om te leren, te delen en samen te groeien als zorgprofessionals.

26/04/2024
Vermijden van procedurele distress bij kinderen

Pijn, angst en stress bij kinderen beperken: Tips & tricks voor zorgverleners.

Deze opleiding is bedoeld voor alle zorgverleners (multidisciplinair) betrokken bij de zorg voor kinderen. De focus ligt op het voorbereiden van kinderen op onderzoek of behandeling, evenals het bijstaan tijdens procedures. Van snoezelkar tot VR-bril en comfort talk, de dag zal worden geleid door Heidi Deconinck, een ervaren pediatrisch verpleegkundige en coördinator voor pediatrisch pijnbeleid bij UZ Gent.

11/05/2024
Transfers volgens de golden circle/why-how-what strategie

Meer info volgt binnenkort

28/05/2024
Effectief toepassen van ergonomische hulpmiddelen in de zorg

Meer info volgt binnenkort

Metra AcademyMetra Academy
close icon