Over Metra

MISSIE
Metra ‘helpt helpen’ met oplossingen die het comfort, de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid van de zorgontvanger verhogen en de zorgtaak voor de zorgverlener verlichten.

VISIE
In een snel evoluerende samenleving, gedreven door maatschappelijke, sociale, economische en globaliserende trends, staat de zorgomgeving voor ingrijpende veranderingen. Metra wil in deze uitdagende context een zorgpartner zijn voor alle zorgprofessionals. We streven ernaar producten en diensten te leveren die zowel de zorgverlener als de zorgontvanger ten goede komen. Wij zijn toegewijd aan het leveren van kwaliteit, voortdurende innovatie, oplossingen die steunen op de 4 METRA-pijlers, het creëren van een inspirerende werkomgeving en het fungeren als een referentiepunt in onze marktsegmenten.

Hiervoor wil Metra:
Producten en diensten leveren die een meerwaarde bieden voor zorgverlener én zorgontvanger;
Uitsluitend producten en diensten aanbieden die uitmunten in kwaliteit;
Doorlopend innoveren in producten en diensten;
Oplossingen aanbieden die steunen op de 4 METRA-pijlers: juist advies, correcte introductie, doorgedreven opleiding, perfecte dienst na verkoop;
Een aantrekkelijke en stimulerende werkomgeving creëren waar alle medewerkers optimaal hun talenten kunnen ontwikkelen;
Een referentiepunt zijn in haar marktsegmenten;
Uitsluitend kiezen voor professionele partners die werken volgens de hoogste ethische standaarden;
Haar eigen marktwaarde optimaliseren om als bedrijf deze doelstellingen te kunnen bestendigen.

DOELGROEP
Metra werkt nauw samen met diverse zorgprofessionals, waaronder thuiszorgwinkels, zorginstellingen (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, revalidatieinstellingen, medisch-pedagogische instituten, ...), mutualiteiten, thuisverpleging, ergotherapeuten, en openbare besturen. Kortom, wij bedienen iedereen die de kwaliteit van de zorg vooropstelt en de mens centraal stelt die zorg nodig heeft. Particulieren kunnen bij ons terecht voor eerstelijnsinformatie en worden vervolgens doorverwezen naar een van onze vele partners verspreid in België en Luxemburg.

close icon