Metra Academy

Opleidingen i.s.m. met onafhankelijke, gecertificeerde lesgevers
 

Opleidingen                                                                                                               

Metra organiseert in samenwerking met onafhankelijke, gecertificeerde lesgevers op regelmatige tijdstippen opleidingen die
er moeten toe bijdragen dat een betere zorg gecombineerd wordt met betere ergonomie.

De grote uitdaging zal er immers ook de komende jaren vooral uit bestaan om voldoende mensen te blijven vinden die het engagement om te werken in de zorgsector willen opnemen, ondanks stijgende werkdruk en de grote zorgnood bij patiënten en
bewoners. Doordat de instroom de stijgende nood aan arbeidskrachten niet zal kunnen volgen, zullen zorgverleners overtuigd moeten worden om langer aan de slag te blijven. En dan zijn er ook nog de pensioenmaatregelen van de overheid, die ook beogen om mensen langer te laten werken.

Het gebruik van transferhulpmiddelen, gecombineerd met de juiste opleidingen, kan hierbij een grote bijdrage leveren:

+ Meer voldoening: het zorgen volgens de juiste methode en met correcte hulpmiddelen resulteert in meer comfort en veiligheid voor de patiënt of bewoner. De waardering bij deze mensen zal stijgen, dus ook de voldoening bij de zorgverlener.
+ Meer motivatie: werknemers die in optimale omstandigheden hun job kunnen uitoefenen zijn meer gemotiveerd, zullen minder snel van sector of werkgever veranderen en ook als ze wat ouder zijn nog volop kunnen meedraaien.
+ Minder ziekteverzuim: ergonomisch werken zorgt voor minder fysieke belasting bij de zorgverlener, de kans om door letsels een tijd buiten strijd te zijn wordt veel kleiner. Het ziekteverzuim zal dus dalen.
+ Efficiëntere zorg: door het gebruik van de juiste hulpmiddelen kunnen heel wat zorgtaken door 1 persoon worden uitgevoerd, waar men nu vaak 2 mensen moet inzetten voor in se eenvoudige handelingen.

 

Workshops ergonomisch werken in de zorg
 
Veilig verplaatsen van zorgbehoevenden

Doelgroep
+ Deze opleidingen richten zich naar zorgverlenend personeel (verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, …) die hun kennis willen verruimen rond “correct gebruik van transferhulpmiddelen in de zorg”.

Doelstellingen
+ Kennis uitbreiden rond bestaande hulpmiddelen in de zorg
+ Correct gebruik van manuele en mechanische transferhulpmiddelen
+ Bewustwording van het eigen lichaam bij gebruik van hulpmiddelen
+ Onveilige situaties herkennen bij gebruik van transferhulpmiddelen
+ Comfort bieden aan de patiënt

Werkwijze
+ Participatieve en interactieve deelname van de kandidaten door hen nauw te betrekken tijdens de vorming steunend op hun persoonlijke ervaringen
+ Tal van praktijksituaties worden onderling ingeoefend
+ Evaluatie en groepsgesprek
+ Maximaal 12 deelnemers per workshop voor een optimale kennisoverdracht en participatie

Logobanner 1 Logobanner 2 Logobanner 3 Logobanner 4 Logobanner 5