Metra - Missie, visie en doelgroep

MISSIE

Metra ‘helpt helpen’ met oplossingen die het comfort, de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid van de zorgontvanger verhogen en de zorgtaak voor de zorgverlener verlichten.

VISIE

De zorgomgeving staat voor ingrijpende en uitdagende veranderingen. Op macroniveau worden deze gestuwd door een samenleving die snel verandert onder invloed van maatschappelijke, sociale, economische en globaliserende trends, op microniveau door de introductie van nieuwe zorgconcepten en technologieën. De financiële middelen worden relatief schaarser: met minder of gelijke middelen moeten meer zorgnoden worden opgevangen en streeft men tegelijkertijd, meer dan terecht, naar hogere kwaliteit voor de zorgontvanger. In deze woelige en uitdagende context wil Metra een zorgpartner zijn voor alle professionelen in de zorg, met producten en diensten die een meerwaarde bieden voor de zorgverlener én de zorgontvanger.

Hiervoor wil Metra:
Producten en diensten leveren die een meerwaarde bieden voor zorgverlener én zorgontvanger;
Uitsluitend producten en diensten aanbieden die uitmunten in kwaliteit;
Doorlopend innoveren in producten en diensten;
Oplossingen aanbieden die steunen op de 4 METRA-pijlers: juist advies, correcte introductie, doorgedreven opleiding, perfecte dienst na verkoop;
Een aantrekkelijke en stimulerende werkomgeving creëren waar alle medewerkers optimaal hun talenten kunnen ontwikkelen;
Een referentiepunt zijn in haar marktsegmenten;
Uitsluitend kiezen voor professionele partners die werken volgens de hoogste ethische standaarden;
Haar eigen marktwaarde optimaliseren om als bedrijf deze doelstellingen te kunnen bestendigen.

DOELGROEP

Metra werkt samen met alle professionelen in de zorg zoals thuiszorgwinkels, zorginstellingen (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, revalidatie-instellingen, medisch pedagogische instituten, …), mutualiteiten, thuisverpleging, ergotherapeuten, openbare besturen, … kortom met iedereen die de kwaliteit van de zorg centraal stelt en oog heeft voor de toegankelijkheid voor elke persoon. Particulieren kunnen bij ons terecht voor eerstelijnsinfo en worden vervolgens doorverwezen naar één van onze vele partners, overal in België en Luxemburg.

MDR-proof

Bijna alle producten die in het gamma zijn opgenomen zijn Medical Devices, voornamelijk Classe I,deze MD moeten voldoen aan verschillende normen opgenomen in deze wetgeving. Meer info op MDR EU.

HANDIGE LINKS

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. 

Naar de refertelijst geldig vanaf april 2023.

Toestemming om rechtstreeks aan een leverancier te betalen.

Logobanner 1 Logobanner 2 Logobanner 3 Logobanner 4 Logobanner 5