Metra - MetrAcademy - "Het Transfer-Analyse-Model 2.0". VOLZET!!

terug naar nieuwsberichten

OPLEIDING MetrAcademy, dinsdag 21 mei: "Het Transfer-Analyse-Model 2.0". VOLZET!!!

 

Het verplaatsen van personen is een belangrijke werkgerelateerde oorzaak van lichaamsklachten. Door een toename van zorgzwaarte en werkdruk nemen de risico’s toe. Naast het veilig en comfortabel werken voor de zorgverlener, moet elke verplaatsing ook veilig en comfortabel zijn voor de zorgvrager. Dit zou omschreven kunnen worden als ethisch verantwoord ergonomisch handelen voor zorgverlener en zorgvrager.

Een ergonomische benadering moet ook zorgen voor haalbaar werk en het vermijden van vervroegde uitstap uit de zorg van de medewerker.  

 

Lieven Maertens, verpleegkundige van opleiding en gepassioneerd bezig met ergonomie, gidst u doorheen deze opleidingsdag, met evenwichtige aandacht voor theoretische knowhow, concrete implementatie op de werkvloer en praktisch toepassen. Vanuit zijn ervaring als tilcoach in ziekenhuis, preventieadviseur ergonomie en docent, probeert hij ergonomie overal te stimuleren. Als freelance consulent Zorgergonomie biedt hij diverse types advies en vormingen aan. Zijn expertise heeft zich o.a. vertaald in het ontwikkelen van het Transfer-Analyse-model 2.0.

Inschrijven kan vanaf nu, de eerste 20 inschrijvers zijn zeker van hun plaats. U vindt alle gedetailleerde informatie m.b.t. onderwerp, doelgroep, programma en inschrijven in de uitnodiging via deze link.

 

METRA bundelt onder de naam metrAcademy alle opleidingen die wij aanbieden voor professionele zorgverleners. Deze opleidingen focussen zich vooral rond de thema’s transfers, manutentie, ergonomie en comfort & bescherming voor de zorgontvanger. Onderwerpen die ons na aan het hart liggen. We leggen ook de lat ook hoog: elke opleiding moet qua onderwerp een belangrijke meerwaarde bieden aan de professionele zorgverlener én de opleidingen worden verstrekt door onafhankelijke specialisten, die een referentie zijn in de sector. Er wordt ook evenwicht nagestreefd tussen theorie en uitgebreide praktijkoefeningen. Er zijn telkens ook maar maximaal 20 cursisten toegelaten om een optimale leeroverdracht en interactie te garanderen.

De opleidingen vinden plaats in het comfortabele seminarielokaal van METRA, Jan Samijnstraat 25, 9050 Gentbrugge.

 

Tot aan de zomer van 2019 plannen wij nog 2 opleidingsdagen:

 

(1) 28 maart 2019: ‘Van niet-fixeren tot wel fixeren en alles ertussenin’ door Heidi Lemmens (Ergo Sum) !!VOLZET!! 2de sessie gepland op vrijdag 27 september.

(2) 21 mei 2019: ‘Het Transfer-Analyse-Model 2.0’ door Lieven Maertens (Zorgergonomie)