Metra - MetrAcademy - "Van niet-fixeren tot wel fixeren en alles ertussenin" ed.3

terug naar nieuwsberichten

OPLEIDING metrAcademy, 1 oktober:

"Van niet-fixeren tot wel fixeren en alles ertussenin. Hoe zet je een procedure om in de praktijk?".

3de editie, laatste kans in 2019

Hetis duidelijk dat dit onderwerp erg leeft in de zorgsector. Door de groteinteresse organiseren wij deze opleiding voor de 3de maal in 2019,maar snel wezen is de boodschap, want er zijn niet veel meer plaatsen vrij.

Metbetrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) beschrijft de Belgischewetgeving geen duidelijke, uniforme aanpak. Toch zijn de procedures in deverschillende instellingen vrijwel analoog. Dit uiteraard met eigen accenten.

Echter,het implementeren van de procedure op de werkvloer is niet evident! Er moetenheel wat obstakels overwonnen worden:

•Hoe kan de procedure worden omgezet naar praktische richtlijnen?
•Hoe kunnen we materialen inzetten om de patiënt zo weinig mogelijk te beperkenin zijn vrijheid en toch de veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk vermijden?
•Hoe krijgen we elke hulpverlener mee op de kar van fixatie-arm beleid?
•Hoe kunnen we de besluitvorming ondersteunen?

HeidiLemmens, ergotherapeut, lesgever en coördinator van het valpreventiebeleid enVBM-armbeleid in het Regionaal Ziekenhuis Tienen, gidst u doorheen dezestudiedag, met evenwichtige aandacht voor theoretische knowhow, concreteimplementatie op de werkvloer en praktisch toepassen.

Inschrijven kan vanaf nu, snel wezen is deboodschap, wij beperken het aantal deelnemers tot maximaal 20! U vindt allegedetailleerde informatie m.b.t. onderwerp, doelgroep, programma en inschrijvenin de uitnodiging in bijlage of via deze link.

METRA bundelt onder de naam metrAcademy alle opleidingen die wij aanbieden voor professionele zorgverleners. Deze opleidingen focussen zich vooral rond de thema’s transfers, manutentie, ergonomie en comfort & bescherming voor de zorgontvanger. Onderwerpen die ons na aan het hart liggen. We leggen ook de lat ook hoog: elke opleiding moet qua onderwerp een belangrijke meerwaarde bieden aan de professionele zorgverlener én de opleidingen worden verstrekt door onafhankelijke specialisten, die een referentie zijn in de sector. Er wordt ook evenwicht nagestreefd tussen theorie en uitgebreide praktijkoefeningen. Er zijn telkens ook maar maximaal 20 cursisten toegelaten om een optimale leeroverdracht en interactie te garanderen.

De opleidingen vinden plaats in het comfortabele seminarielokaal van METRA, Jan Samijnstraat 25, 9050 Gentbrugge.