Hoe bescherm je maximaal mensen in een zwakke positie voor de risico’s waaraan ze worden blootgesteld ten gevolge van hun fysieke of psychische conditie? Een omgeving die voor valide mensen perfect veilig en beheersbaar is, kan immers voor andere mensen heel wat gevaren inhouden en door de patiënt of bewoner als bedreigend ervaren worden. Het (gedeeltelijk) verlies van zelfcontrole kan tot gevolg hebben dat ze zichzelf en hun omgeving in gevaar brengen. Tegelijkertijd moet de waardigheid en autonomie van de betrokkene centraal staan.
Heel wat zorgteams, vooral binnen geriatrie en psychiatrie, worden met deze problematiek dagdagelijks geconfronteerd. Er is groeiende aandacht voor het inzetten van preventieve middelen waarbij het comfort van de patiënt maximaal wordt nagestreefd. Maar in bepaalde omstandigheden is het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen niet te vermijden.

Voor elke oplossingen die wij aanbieden, hebben we oog voor de unieke situatie waarin elke patiënt of bewoner kan verkeren. Vertrekkend vanuit een risicoanalyse kunnen dan verschillende stappen gezet worden:

1. Preventieve maatregelen en detectie: de patiënt beschermen door het beperken van het valrisico.
2. Zorg voor de fysieke integriteit: oog voor het fysieke welzijn van de persoon, waarbij fysieke kwetsuren vermeden worden.
3. Veilig zittend positioneren: het beschermen van de persoon in een zithouding, waarbij in functie van de mate van autonomie en zelfcontrole meer of minder vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet.
4. Veilig liggend positioneren: het beschermen van de persoon in een lighouding, waarbij in functie van de mate van autonomie en zelfcontrole meer of minder vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet.

Uiteraard gaat aan het gebruik van deze hulpmiddelen een grondige analyse vooraf, waarbij het inzetten van deze middelen in de mate van het mogelijke voortvloeit uit overleg met de patiënt, familie, arts en zorgteam.

Logobanner 1 Logobanner 2 Logobanner 3 Logobanner 4 Logobanner 5